Om mig

Anders Lindmark

Jag är socionom och arbetar på Pedagogisk Inspiration, GrF. Mitt uppdrag i PI är att ge stöd åt chefer och ledningsgrupper i att organisera för lärande på strategisk ledarnivå. Jag erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda insatser gällande skolledarskap kopplat till verksamhetens behov.