Om mig

Fredrik Håkansson

Rektor på Backaskolan, en F-9-skola med Reggio Emelia-inspirerad profil. Som skolledare arbetar jag aktivt för att stimulera ett upplevelsebaserat lärande med utgångspunkt i elevernas nyfikenhet, delaktighet och utforskande. För mig är det viktigt att främja att kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget går hand i hand. Min ambition är att alla elever ska få känslan av att tillhöra ett meningsfullt sammanhang.