Om mig

Martin Bieber

Jag är biträdande rektor med ansvar för 7-9, hörselverksamhet och IKT på Stenkulaskolan i Malmö.