Om mig

Sara Unogwu

En av tre organisationspsykologer på Grundskoleförvaltningen med fokus på det pedagogiska ledarskapet. Ledarstöd- verksamhetsutveckling- organisera för lärande