Publicerat:

Trygghet och sunda pedagogiska vanor

”Politisk inblandning., meningslösa byråkratiska regler och en alldeles för stor arbetsbörda är erfarenheter som alltför många lärare över världen delar, men trots detta fortsätter de att undervisa och deras elever fortsätter att lära sig saker. Lärare kan göra skillnad – och gör det också. Det är detta som är vår uppgift.” Orden ovan kommer från… Läs mer

Publicerat:

Nyfiken på researchED?

Som många säkert redan sett så pushar FoU Skola, Pedagogisk inspiration och Latinskolan i Malmö för ett kommande evenemang som arrangeras under namnet researchED Scandinavia 2018. ResearchED är en spännande konferens i mötet mellan forskning och praktik som funnits sedan 2013 och som har sitt ursprung i Storbritannien där grundarna Helena O’Shea och Tom Bennett… Läs mer

Publicerat:

Folkhemmet och vakttornet mot öster – om läroplaner och historiebruk

Enligt Leopold von Ranke (1795–1886), som ofta framställs som historieämnets fader, hade historikern som sin främsta uppgift att ta reda på vad som verkligen hade hänt i det förflutna. Källkritiken upphöjdes till överordnad princip av historiker i hans efterföljd. Ranke var dock djupt präglad av sin samtid i det dåtida Preussen och Tyskland. Det var… Läs mer

Publicerat:

Kompletterande kompetenser - inte bara avlastning

Frågan om vad skolan kan göra för att bryta mönster av exkludering och överbrygga hinder för elever att växa är en avgörande fråga för oss som arbetar inom skolans värld. Men det kanske inte är så ofta vi ställer frågan till oss själva och låter den ange tonen för hur verksamheten organiseras rent konkret. I… Läs mer

Publicerat:

Drill eller djup?

Under den tid som jag har arbetat vid Pedagogisk inspiration i Malmö har jag haft förmånen att få möta många engagerade och professionella lärare, skolledare och andra som arbetar i skolans värld. Få personer är så viktiga i våra barns liv som dem. Jag känner stor ödmjukhet och respekt för det arbete som utförs i… Läs mer

Publicerat:

Om alla elevers potential och intersubjektiv kunskapsbildning

Under senare tid har mycket fokus riktats mot de växande individernas hjärnor. Men tänk så mycket annat än hjärnan det är som har betydelse för lärande och kunskapsbildning. Förutsättningarna för eleverna att nå kunskapsmålen begränsas av socioekonomiska strukturer och socialpsykologiska mönster. Lärarbrist, slitna och ej ändamålsenliga lärmiljöer, segregation och bristande likvärdighet i och mellan skolor… Läs mer

Publicerat:

Om forskningen och dess relevans.

Professorn i företagsekonomi vid Lunds universitet, Mats Alvesson, får ofta ta plats på drakarnas debattsidor och skriver där ibland svepande och populistiskt om skola och pedagogik som vetenskaplig disciplin. Han har efterlyst mer av tävlan, nivågruppering och resultatstyrning och tycks vara en varm förespråkare av New Public Management i den offentliga sektorn. I en artikel… Läs mer

Publicerat:

Kunskap eller instrumentell jakt på "mätbara" resultat?

Den 14-15 augusti deltog jag i Nationell konferens i pedagogiskt arbete som arrangerades för tredje gången. Nu var det Göteborgs universitet och Fakulteteten för utbildningsvetenskap som stod för arrangemanget. Inför nästa konferens som äger rum i augusti 2019 har stafettpinnen gått till Umeå universitet. Många tankar surrar i huvudet efter konferensen. Samtidigt som den pågick… Läs mer