Flerspråkighet

"Skolans och förskolans uppdrag är att möta de behov flerspråkiga barn och elever har... Många barn i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Hur vi möter dem har en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer." (skolverket.se)

Språksatsning om modersmålstöd och flerspråkighet i Oxie

På Lillstjärnans förskola i Oxie skypar femåringarna med jämnåriga kamrater på Rosens förskola i Rosengård. Barn och personal på de båda förskolorna har besökt varandras förskolor och träffas regelbundet på...