Om bloggen

Vi är en verksamhet som går under normer och värden på Pedagogisk Inspiration. Vårt arbete går ut på att stimulera och motivera både pedagoger och elever. Fokus ligger på den emotionella, sociala och personliga utvecklingen för att i sin tur skapa en känsla av sammanhang och studiemotivation. En av målen är att skapa en trygg miljö för elever och pedagoger på skolan för att kunna väcka en nyfikenhet för utveckling samt tända en kreativ gnista.