Om bloggen

Här kan du följa arbetet med att implementera genrepedagogik bland lärare och elever på Kroksbäcksskolan.