Om bloggen

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Genom att delta i projektet blir elever i åk 6-9 och gymnasiet mer insatta i FNs 17 globala mål och utvecklar egna lösningar som svar på både globala och lokala utmaningar. I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar. Här på bloggen kommer vi att berätta om InnoCarnivals arbete med att stärka barns och ungas kreativitet, digitala kompetens och alla de spännande innovationer som kommer att presenteras på innovationskarnevalen 5-6 april på Malmö Live.