Om bloggen

Medier och mediers budskap finns överallt runt oss, i skolan och i samhället. Att förstå och tolka och använda medier är nödvändigt för att kunna fungera som samhällsmedborgare. Genom att lära sig att använda medier skaffar man sig verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Med mediepedagogiska arbetssätt kan vi formulera och berätta om ny kunskap med t ex ljud, bild och film. Att berätta om, mediera, vad man lärt gör kunskapen synlig för en själv och andra. Man skulle kunna säga att mediepedagogik, liksom skolan i stort, ytterst handlar om att förstå sig själv i världen.