Om bloggen

Vad händer på Malmös skolbibliotek? Hur tänker vi kring skolutveckling? Det är bara två av alla frågor som lyfts i denna blogg. Vår ambition är också att omvärdsbevaka skolbiblioteksfrågor i ett vidare perspektiv där lärande, kultur, kreativitet och motivation finns med. Vi som bloggar är bibliotekarier från grundskolan, gymnasiet och personal på Centrum för Pedagogisk inspiration. Stora som små tankar samsas i detta forum och ibland vill vi ruska om, ibland vill vi informera och vi vill alltid ha en dialog.

DSC_0096_1