Om bloggen

I temabloggen Språkutveckling Pi bloggar Lisa Bolin, Anna Jeppsson och Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Pedagogisk Inspiration Malmö.