Publicerat:

Om Skolkompassen Malmö stad

 

 

Skolkompassen är namnet på Malmö stads IT-satsning för grund- och gymnasieskolor där syftet är först och främst att öka måluppfyllelsen för våra elever. Skolkompassen ger elever och lärare möjlighet till en gemensam plattform samt redskap för utveckling och förändring av lärmiljön.

Skolkompassen är ett samarbete mellan

 • skolan
 • Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI), (f.d. Pedagogiska Centralen).
 • IT-service och
 • IT-avdelningen.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2010, efter förslag från Kommunstyrelsen, om extra tilldelning av medel om 30 mkr i ärendet tillfälliga satsningar 2010. Dessa 30 mkr är inriktade mot IT som stöd för bättre måluppfyllelse i skolan.

Under hösten vt11 har kommunstyrelsen beslutat att tillföra ytterligare 12 miljoner kr för att utrusta pedagoger som nått nivå 3 i PIM med arbetsdatorer.

En investering i att varje elev får en dator ger eleven en ökad motivation vilket i sin tur resulterar i ökat engagemang och främjar lärandet. Med en gemensam yta ges möjlighet till kommunikation och informationsutbyte mellan lärare, elever och föräldrar.

Skolkompassens olika delar:

 • Elevdatorer
 • Skolwebb
 • Trådlöst nätverk
 • Pedagogdatorer
 • Grön IT

3 Kommentarer

  Hej Srdjan!
  Ring IT-support Malmö stad 34 27 27. Om du inte menar Outlook i helt annat sammanhang. Din Outlook-mejl utgår från dina anställningsuppgifter i H-Rut, så det kan också vara så att du behöver ringa dem. Vi på Centrum för Pedagogisk Inspiration hanterar varken Outlook/@malmo.se eller H-Rut. Vi administrerar endast PedNet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.