Augustenborgsskolan och Pauli Gymnasium här i Malmö är två av de tjugo skolor som är med i forskningsstudien.