Gå direkt till innehållet

ASL är…

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö
Exempel på hur ASL-utveckling kan se ut.

ASL är

 • en förkortning på ’Att skriva sig till läsning’
 • en skriv- och läsinlärningsstrategi vars upphovsman är den norska forskaren Arne Trageton.
 • utgår från att skrivning är lättare än läsning. 
 • ett arbetssätt där man använder datorn som skrivredskap som är ett enklare skrivredskap för yngre barn som inte är motoriskt mogna att forma bokstäver med penna.
 • inte en läsinlärningmetod utan handlar om hur och i vilka sammanhang vi vet att barn (vuxna) lär sig.
 • utgår från barnens lust till berättande.
 • främjar språkutveckling då skrivande sker i ständig dialog med skrivarkamrater och vuxna.
 • lärande i socialt samspel. Grundsynen bygger på Vygotskijis sociokulturella perspektiv på lärandet. Vi människor utvecklas bäst när vi får samspela med varandra i god (lär) miljö.
 • ett arbetssätt som gör eleverna till kunskapsproducenter eftersom de formulerar egna tankar och meningar i sitt skrivande.
 • en naturlig ingång för barnen att tidigt bekanta sig med genrepedagogik och olika texttyper.
 • utgår från varje individ. Pedagogen möter nästan dagligen eleven i en till en situationer, gyllene tillfällen, som på ett naturligt sätt ger möjlighet att upptäcka vad eleven kan och hur eleven bäst lär sig. Arbetssättet ger dig som lärare möjlighet att matcha rätt metod till rätt elev
 • skriv- och läsinlärning utifrån ett formativ tänkande.

 

 

Foton: www.colourbox.com

0 Kommentarer

 1. […] ta emot en ny etta fick en förfrågan om hon ville prova ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL). Om hon var intresserad skulle hon få fem datorer till sig och sina elever. Hon tackade ja utan […]

 2. […] för barnens skriv- och läslärande ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL). Trageton (2014) tar i sin bok upp att begreppslärande teman med hög kvalitet på skapande […]

 3. […] i barnens skriv- och läslärande. Förra läsåret arbetade kollegan Helena Linde med ASL i en etta och när Anne-Marie detta läsår skulle ta emot en etta ville hon också […]

 4. […] par genom strukturerad turtagning är redan vanligt förekommande i Sverige. Framför allt genom  ASL – ‘Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg. I elevernas tidiga skriv- och läsutveckling samarbetar barnen i par kring textskapandet vid […]

Svara ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver : Pedagog Malmö Avbryt svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!