En liknande motsvarighet till Sky Map för iPhone/iPad är StarWalk (15 kr): http://itunes.apple.com/se/app/star-walk-5-stars-astronomy/id295430577?mt=8