Gå direkt till innehållet

Publicerat:

En riktig idrottshjälte

Nu när Paralympics är i full gång i London hittade jag ett kort porträtt av en sprinter från Irland som ska vara med i tävlingarna. Det fokuserar inte på honom som handikappad utan enbart som idrottsman. Det nämns bara i förbifarten att han är synskadad, och vem bryr sig om det när han springer 100…

placeholder bild

Publicerat:

Referensgruppen

Hur väljer man ut 8 000 medier av 40 000? Man kan delvis förlita sig på utlåningsstatistik, men statistik visar sällan hela sanningen. Av den anledningen har skolledarna för Nya latin fått i uppgift att utse deltagare till en referensgrupp. Deltagarnas uppdrag i referensgruppen är att under en förmiddag delta i en workshop, vars syfte…

Publicerat:

iPad med Sara - grundkurs hos Pedagog Stockholm

Det blir fler och fler iPads på skolor och förskolor i Malmö – Pedagog Stockholm har en grundkurs i iPad hantering för individuellt bruk eller kanske för ett arbetslag/studiegrupp. Sara Lindqvist på Skoldatateket i Stocholm stad har tillsammans med Pedagog Stockholm gjort en grundkurs i iPad hantering.   http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Dolda-sidor/Surfplattor-och-appar-i-skolan/iPad-med-Sara/ gnm Charlotte Christoffersen it-pedagog Centrum för…

Tecknad uggla står i kateder och undervisar andra djur.

Publicerat:

Tips 5 - Utgå från barnens olika inlärningsstilar

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.   Under nio…

placeholder bild

Publicerat:

Tips 4 - Struktur och tydliggörande pedagogik

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.   Under nio…

placeholder bild

Publicerat:

Bibliotekarie och Learning Designer på Nya latin

Jag har flera gånger fått frågan om det finns några riktlinjer för hur många bibliotekarier det bör finnas på ett skolbibliotek, om det finns några rekommendationer utifrån skolans elevantal osv. Den nya skollagen som började tillämpas 1 juli 2011 kräver att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek….

Hängstol i träd.

Publicerat:

Tips 3 - Miljön på skolan

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.   Under nio…