[…] En av grundtankarna har varit ett flexibelt och mobilt biblioteksrum, där designen är utformad efter hur elever lär sig och rör sig. I verksamheten är bibliotekarierna aktiva i planering och undervisning och har till sin arbetsbeskrivning vidgat sin yrkesroll till att vara såväl omvärldsbevakare som learning designer. […]