Gå direkt till innehållet
placeholder bild

Publicerat:

Jag drömmer om Excel

De senaste veckorna har jag haft ett ständigt listutbyte med systembibliotekarie David Norgren på CPI. Innan helgen förra veckan skickade han en härlig Excelfil med ca 6 500 rader. Listan innehöll alla dubbletter på de tre skolorna och nu var det bara för mig att sätta igång och gå igenom alla dessa 6 500 rader. Min uppgift…

Barn i stickad stor mössa.

Publicerat:

Vad är ditt syfte med belöningar och bestraffningar?

Många får rådet att använda belöningar och bestraffningar som ett sätt att få barnen att lyda och göra som vi vuxna vill, både i skola och hemma. Och visst skulle det vara skönt med ett barn som alltid gör som vi vill och aldrig säger emot? Användandet av guldstjärnor och annan form av teckenekonomi sägs också fungera…

placeholder bild

Publicerat:

Mötesplats naturen i Gyllins trädgård

Fältbiologerna är en ideell organisation som vi på Malmö Naturskola samarbetar med i Malmö sedan en tid tillbaka.  De har haft utomhuspedagogiska aktiviteter i bland annat Gyllins Trädgård för Malmöklasser. Här beskriver de sin verksamhet. De har även tips på Pedagogiska kartor – Upptäck din närmiljö.   Mötesplats naturen i Gyllins trädgård   Under två…

Barn med gummistövlar tittar på slajm på marken.

Publicerat:

Normen

Jag som har fått äran att fortsätta vårt bloggande efter andra träffen, Genus i praktiken-handledning, heter Caroline Erdös och är förskollärare på Lekhusets förskola. Det är tack vare Elizabeth Flórez som ständigt utmanar oss pedagoger i vår pedagogroll, i vårt tänkande, i våra diskussioner och vårt handlande kring genus som gör att vi är där vi är idag. Genom att…

Publicerat:

Datorplattorna intar klassrummen - i Malmö

Söndagen den 21 oktober publicerade Sydsvenskan en artikel om hur datorplattorna intar klassrummen och hur de kan användas. I artikeln redogör man även för hur anskaffningen av datorplattor ser ut på skolor i Skånes sydvästra kommuner och i Malmös olika stadsdelar. Läs hela artikeln hos Sydsvenskan här. Så här gör skolorna i Malmö: Västra innerstaden: Inga…

Publicerat:

IT-pedagognavet bekantar sig med Didaktikens verktyg hos UR

Torsdagen den 20 september hade IT-pedagognavet nätverksträff. Tjugo it-pedagoger från skolor och stadsdelar i Malmö träffades för erfarenhetsutbyte.   Rundabordssamtal Eftermiddagen inleddes med fika och rundabordssamtal utifrån några ämnen som deltagarna själva har valt ut. IT-pedagogerna i nätverket kunde under två halvtimmar välja två bord att slå sig ner vid för utbyte av erfarenheter och…

placeholder bild

Publicerat:

Bevarande- och gallringspolicy

Skolledningen på Nya Malmö latin har nu antagit följande policydokument: ”Bevarande- och gallringspolicy gällande biblioteksbestånden på Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola.” Detta är en tillfällig bevarande- och gallringspolicy som endast är aktuell och applicerbar vid sammanslagningen av de tre biblioteken. När man sedan står inför uppbyggnaden av biblioteket på Nya latin, så måste en…