Tack för viktigt arbete och bra text! Jag vill tipsa om att det finns ett fint SAPERE material på svenska från Finland som pedagoger och föräldrar kan ha nytta av på vägen mot mera medvetna konsumenter.

http://www.kerhokeskus.fi/index.php?mid=925

Skrolla ner, och sök pdf.filen med namnet: Sinnrikt i matvärlden. Utarbetat av hushållslärare i samråd med fritidspedagoger.