Jag känner igen mig i ditt sätt att tänka och känna. För mig handlar det om ett meningsskapande som bygger på en djup respekt för varandra och där alla jag möter har en del i detta meningsskapande. Ett ”menande” / ”lärande” där jag är en del av detta tillsammans med andra.