Och ta hjälp av din bibliotekarie ;)

Och använd youtube i undervisningen. Det skulle man väl kunna?
Tänker mig en plats där lärare och elever kan ta del av youtube i undervisande syfte. Som motsvarigheten till skolappar typ…