Så utforskande och samtidigt utmanande praxis du beskriver Jonna. Sån mod i sökandet efter frågor och svar….så komplext frågor och ändå livsviktiga för oss och ”våra” barn. Vidga handlings utrymmen…upptäcka rättigheter…Viktig korsning, intersektionens begränsandekraft..Ditt sökande är kvalitativt och även kvantitativt men också, förlösande och skapande.Tack!