Gå direkt till innehållet
placeholder bild

Publicerat:

Autentiska lärosituationer med Naturskolan

Vi på Malmö Naturskola arbetar med att utveckla och erbjuda pedagoger deras elever autentiska lärosituationer. Ett uppskattat inslag i vår verksamhet är biodling där elever får vara med och ta hand om bisamhällen vi har i Torup. Har nu Naturskolan i Sigtuna tagit autentiska lärosituationer ett steg längre? De driver forskning i framkant på en…

Ulrika Ryan tar emot pris.

Publicerat:

Anmäl er till föreläsningsserie/workshop med Ulrika Ryan och Eva Riesbeck

Att lära och arbeta med matematik genom IKT FoU Malmö- utbildning anordnar under maj månad en föreläsning och workshop med Ulrika Ryan och Eva Risebeck kring matematik och IKT. Anmälan gäller båda datumen, alltså kan man inte delta vid endast ett av tillfällena. 13/5 Föreläsning — Att lära matematik genom IKT, Vad säger forskningen?  Att…

Helena Kvarnsell föreläser för publik med datorer.

Publicerat:

Hur kan vi förändra matematikundervisningen?

Hur får man matematikundervisningen mer rolig och varierad och hur kan man plocka in verkligheten i klassrummet? Hur kan man med hjälp av IKT utveckla lärmiljöer som stödjer elevernas olika sätt att lära och ta in ny kunskap? Dessa frågor fick ett trettiotal lärare svar på när Helena Kvarnsell besökte FoU Malmö- utbildning och hade föreläsning…

Publicerat:

Vi har "tryckt på knappen" för Google Apps for Education

Fredag den 26 april och i dag är en efterlängtad dag på Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI. I dag aktiveras nämligen avtalen mellan Malmö stad och Google Apps for Education. Arbetet med den nya kommunikations- och samarbetsplattformen kan flyttas ut från testmiljöer och in i verkligheten. Ett omfattande och mångårigt arbete ligger bakom, och du…

Publicerat:

Tre skolwebbar i Malmö bland 100 bästa!

  Den 14 maj avslöjas årets vinnare i Webbstjärnans tävling om bästa skolwebb 2013. Den 18 april sållande juryn ut de 100 bästa bidragen bland 2534 tävlande som går vidare mot final  – tre av bidragen är från Malmö skolor! Daily Cosmetic Malmö Borgarskola, Malmö Webbplatsen är gjord av fyra tjejer som går tredje året…

Lisa Björklund föreläser.

Publicerat:

Bedömning i matematikklassrum

Bedömning i matematikklassrum –för elevers engagemang och lärande FoU Malmö- utbildning har under våren anordnat två utbildningstillfällen på temat Bedömning i matematikklassrum. Matematiklärare från hela Malmö deltog. Vid första tillfället såg vi tillsammans en inspelad föreläsning av Lisa Björklund Boistrup från Stockholms universitet. Föreläsningen utgick från hennes avhandling Assessment discourses in mathematics classrooms: A multimodal…

Pedagoger står på led.

Publicerat:

En inspirerande eftermiddag med matterytmik

Kan en kombination av matematik och rytmik fungera i klassrummet? Efter en fortbildningseftermiddag med Agneta Borgström (lärare på Mellanhedsskolan) och Annika Josefsson (rytmikpedagog på Kulturkopplingen i Västra Innerstaden) var alla deltagare fullständigt eniga om att det fungerar alldeles utmärkt. En eftermiddag där man med liv och lust arbetade praktiskt med hur matematik, rytm och rörelse…