Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Deltagarkultur och fanfiction

För mer än femton år sedan gjorde Kevin Rubio denna film som på många sätt symboliserar hur internet förändrat världen. Fan filmer har producerats under flera decennier utan någon större respons från de stora medieföretagen, som formellt sett äger rättigheterna. Med internets explosionsartade genomslag under 90-talets andra hälft och YouTubes intåg 2005, hittar fankulturen fram…

Publicerat:

Instruerande genren i förskoleklass

På Kroksbäcksskolan står vi nu inför utmaningen att införa genrepedagogik för alla våra elever, i alla ämnen! Till vår hjälp har vi bland annat Johansson/Sandell-Rings bok ”Låt språket bära”. Den riktar sig främst till år 1-6, vilket gör att vi själva måste fundera över hur man kan använda sig av metoden i förskoleklass och på…

Sex personer sitter runt ett bord.

Publicerat:

Uppstart i Matematiklyftet

Nästa år startar Matematiklyftet sin huvudomgång. Under de närmaste tre åren erbjuds alla matematiklärare i Sverige att delta i Skolverkets stora satsning på matematikdidaktik. För mer information om Matematiklyftet, se Skolverkets hemsida eller Lärportalen. Läsåret 13/14 kommer 226 lärare att delta från Malmö Stad. De kommer att handledas av 11 handledare som jobbar som lärare…

Åtta pedagoger sitter i klassrum.

Publicerat:

Mathematics inside the black box

Under läsåret 13/14 har gymnasielärare på Heleneholmsskolan och på Pauliskolan (se bilden) haft ett projekt kring bedömning för lärande i matematikklassrummet. Projektet har utgått från boken ”Mathematics inside the black box” som bygger på forskning av Hodgen och Wiliam. I projektet har lärarna arbetat med litteraturdiskussioner, auskultationer och diskussioner kring hur summativa prov kan användas…

Publicerat:

Edubuntudatorer - gratis dator för ASL

Den 15 april 2013 fick pedagoger lära sig hur enkelt man kan ge kasserade datorer nytt liv med Edubuntu som är ett gratisprogram anpassat för förskola och skola. En Edubuntu-dator fungerar också utmärkt som skrivverktyg för skriv- och läsinlärningsstrategin ASL. Alla kursdeltagarna fick ett USB-minne och en CD-skiva med programvara för att intallera Edubuntu. Först…

Publicerat:

CPI brukarenkät - enkätsvar 2012

November-december 2012 skickade Malmö stads Centrum för Pedagogisk Inspiration ut en brukarenkät med fokus på CPIs tillhandahållande av strömmande media för Malmös skolor. Nu finns en sammanställning av enkätsvaren. Bl.a. märks ett stort behov av nytt material och tydligare kopplingar mellan utbudet av strömmande media och läroplanen. Andra önskemål fokuserar på mediekatalogen SELMA – inte minst…

Publicerat:

Inte utan min GPS

Veckans lilla filmtips är en animerad kortis som handlar om en skeppsbruten man. Han blir trakasserad av en fiskmås vilket gör honom något förbannad. Det är en rolig film som säkerligen kan användas både för att introducera Robinson Crusoe och kartkunskap. Filmen är charmigt tecknad med ett kul slut. Väl värt insatsen på två och…

Fem personer sitter runt ett bord fyllt av datorer.

Publicerat:

Erfarenheter från forskningscirkeln Matematik ur ett språkligt och kommunikativt perspektiv

Hur kan man stärka språkutvecklingen i matematik och ge samtalet en större plats? Hur kommer man bort från det tysta individuella räknandet som är så vanligt i våra klassrum? För ett och ett halvt år sedan påbörjades en forskningscirkel med rubriken ”Matematik ur ett språkligt och kommunikativt perspektiv” där bland annat dessa frågor diskuterade. En…