Ja, vad rymmer begreppet tillgänglighet? Precis som du säger är det komplext. Man kan inte bara tala om det fysiska rummet och om öppettider. Man kan heller inte tala om skolbibliotek utan att även ta upp frågan om bemanning. Ett bokförråd är varken tillgängligt eller att betrakta som bibliotek. För det krävs adekvat kompetens som möjliggör och tillgängliggör.