Så trevlig läsning! iPad Studiecirkel är ett sådant bra initiativ; pedagogiskt, gratis och tillgängligt. Kul att det används aktivt!!