Jörgen är en fantastisk skolbibliotekarie som verkligen stimulerar läsintresset hos våra elever på skolan. Han är en mycket bra kollega som är lätt att samarbeta med kring allt som rör elevers läsning .