Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Argumentative text and formative assessment

I årskurs 8 på Kroksbäcksskolan har man arbetat med argumenterande text på lektionerna i bl a engelska. Najiba, språklärare, tycker det har varit spännande att arbeta med denna genren, tidigare har det mest varit berättande texter och faktatexter under engelsklektionerna. Eleverna har haft god nytta av de tre ”S:en”: struktur, språkliga drag och syfte, som man…

Publicerat:

Kan ett bra bemötande räknas som en del av skolans kvalitetsarbete?

I min roll som en av handledarna för Genuspiloterna i Malmös kommunala gymnasieskolor, fick jag möjligheten att interagera med skolpersonal från Bellevue gymnasium en hel eftermiddag. När jag kom till Bellevue gymnasiums entré fick jag ett varmt bemötande av en grupp nyfikna elever som hälsade mig välkommen. I korridoren och i matsalen träffade jag de…

Publicerat:

Barnarbete på den amerikanska bakgården

Barnkonventionens dag firades i Malmö i onsdags. Många ballonger släpptes fria för att symbolisera det arbete som ständigt kräver uppmärksamhet och vaksamhet. Barns rätt att få vara barn respekteras inte alltid, utan det finns länder där barn är tvungna att arbeta långa dagar för att familjen ska klara sig. Bilden av barnarbete är oftast att…

Bokomslag till Tro på dig själv.

Publicerat:

Tro på dig själv av Eva Robild och Mette Bohlin

Tro på dig själv är en lättläst faktabok, i en serie om fyra böcker som på olika sätt berör stress. Den vänder sig till tonåringar och passar bra att använda i undervisningen, men också att läsa själv. En bra självkänsla är grunden för att kunna må bra, skapa goda relationer och påverka sitt eget liv….

Böcker staplade på tangentbord.

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus: Sorgenfriskolan

På Sorgenfriskolan arbetar sedan ett år tillbaka Devin Andersson, ung,entusiastisk och med många idéer om hur han vill utveckla skolbiblioteksverksamheten. Parallellt med det vardagliga biblioteksarbetet där Devin hjälper barnen att hitta bra böcker, bedriver han läsfrämjande arbete i form av boksamtal och sagoläsning för de minsta. Han leder också en liten grupp av litteraturintresserade elever,…

Publicerat:

Ser vi? Kan vi? Förstår vi… "De fyra F"?

Det var dessa frågor som min kollega Ina och jag ställde oss inför planeringen av momenten strömmande mediaoch genuspedagogik inom kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt. Jag undrar hur vi pedagoger tar hänsyn till begreppet ”De fyra F’n” i förskolans vardag. De fyra F som nämns i läroplanen står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Vi var nyfikna på hur…

Publicerat:

"Skolresultat för utrikes födda - vad händer i Norden?"

Anna-Karin Hedenskog, rektor på Modersmålenheten i Malmö stad deltog i ett seminarium i Stockholm den 15 november. Forskare från Norge, Sverige, Finland och Island berättade vilka faktorer de hittills har sett som är utmärkande för skolor med goda resultat som har en hög andel invandrade elever. Forskarnas presentationer följdes av debatt med politiker, praktiker och…

Kvinna och pojke skrattar.

Publicerat:

Det händer mycket på S:t Petri, men det märks kanske inte...än

Mitt namn är Therese Blomberg och jag arbetar sedan tio år tillbaka på S:t Petri skola i Malmö. De ämnen jag undervisar i är samhällskunskap och geografi och jag brinner för genusfrågor. Detta engagemang gjorde att jag direkt sökte mig till ”Det komplexa genuspusslet” GEP, och kom med i den första gruppen GEP A, något som jag…