placeholder bild

Publicerat:

Kollegialt lärande: Ur Kaos kommer Kreativa, konstruktiva lösningar

Strax innan höstens studiedag höll Tobias Sonestedt och jag utvecklingsgruppsmöte inom ramen för Skiftnyckelen på Ribersborgsskolan. Timmarna skulle ägnas åt Timperleys tankar om lärares egen kompetensutveckling: http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/2013/08/05/helen-timperley/. Hela mötet mynnade ut i att alla var överens om att Ribersborgsskolan har ett starkt fokus på kollegialt lärande redan och det är något de inte kommer att… Läs mer

Publicerat:

Komplext? Jadå.

Det sägs att sådana här utbildningar alltid drar till sig människor som redan kan mycket i ämnet. Att de som verkligen skulle behöva fortbilda sig prioriterar helt andra saker. Nu när jag är klar med utbildningsdelen i “Det komplexa genuspusslet”, förstår jag att det inte är riktigt så enkelt. Inför första sammankomsten kände jag mig… Läs mer

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus: Mellanhedsskolan

En eldsjäl som inte ger upp och en ledning som ser att skolbibliotekariens roll inte bara är att låna ut böcker är två av de faktorer som ligger bakom framgångarna på Mellanhedsskolans bibliotek. Läsning och litteraturförmedling genomsyrar hela verksamheten och den förankras i Lgr11. Ett kännetecken för verksamheten är den personliga kontakten med eleverna. Det… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Skolbiblioteket - rektors ansvar

Idag är det Kungliga biblioteket, det vill säga Sveriges biblioteksmyndighet som har uppdraget gällande landets skolbibliotek och inte Skolverket. Detta kan tyckas ganska märkligt med tanke på att skolbiblioteket regleras av skollagen och Skolverket är Sveriges skolmyndighet. I landets kommuner ser det också väldigt olika ut. Ibland sorterar skolbiblioteken under utbildningsnämnden och ibland under kultur- och… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Samarbete mellan lärare och bibliotekarie berikar elevens lärande

Hur kan lärare och bibliotekarie samarbeta på ett bra sätt? Varför bör fler kompetenser samarbeta i skolan? Vilka är vinsterna för eleverna? På vilket sätt leder samarbete till ökad måluppfyllelse? Onsdagen den 27 november arrangerar Centrum för Pedagogisk Inspiration en kurs där du får svaren på dessa frågor. Gymnasielärarna Karin Nilsson och Sofia Gustafson har… Läs mer