Gå direkt till innehållet
Elever och lärare minglar.

Publicerat:

Idag släpps magasinlatin.se

I informationsmailet till lärarna på Malmö latinskola står det: ”Magasin Latin är tänkt att bli vår gemensamma webbtidning och digitala framsida där elever och personal medverkar på lika villkor.” Väldigt träffsäkert skrivet av Klas, som är digital didaktiker på Malmö latinskola. Med projektet vill vi skapa en yta där vi kan berätta vår historia för…

Publicerat:

Medielandskap i förändring

Efter att ha lyssnat på Mikael Kowalski på en föreläsning i SKIFTNYCKELENS regi förra veckan har det slagit mig att de kanaler som traditionellt varit informationsförmedlare inte är givna som frontfigurer i den värld som våra barn och ungdomar befinner sig i. Utifrån detta avviker jag lite från den typen av klipp som brukar hamna i…

Publicerat:

Flipped Classroom i Malmö stad - en lärresurs för elever

”Flipped Classrom i Malmö stad” är en samlingswebbplats med filmade lektionsgenomgångar inom olika skolämnen. Filmerna riktar sig till elever och är gjorda av lärare i Malmö. Lärarkollegor kan låta sig inspireras av filmerna eller använda dem utifrån en pedagogisk idé som kallas ”det omvända klassrummet”.  http://flippatmalmo.blogspot.com ”Flipped Classroom” – det omvända klassrummet handlar om hur lärare och…

Elev i bibliotek håller glatt upp en bok.

Publicerat:

Skolbibliotek i fokus: Holmaskolan och Kroksbäcksskolan

På stadsområde Väster har två närliggande skolor, Holmaskolan och Kroksbäcksskolan, löst bemanningsfrågan genom att slå sig ihop och dela på en bibliotekarie. Petra Hammenskog arbetar således 50% på varje skola, två heldagar per skola och en delad dag. Skolorna lägger ner mycket arbete på läs- och språkutveckling och här är bibliotekarien en viktig person. Alla…

Publicerat:

Flerspråkighet, forskning och digitala verktyg

Maria Rundquist Visser på förskoleförvaltningen arbetar som samordnare för modersmålsstöd och flerspråkighet på förskolorna i Malmö. Under höstterminen har hon lett och organiserat fortbildning i modersmålsstöd och flerspråkighet för förskolornas personal i Malmö stad. Fortbildningen har i första hand varit föreläsningar och workshops med fokus på musik och digitala verktyg som IPad och PENPal. Hur…

Kvistar i motljus.

Publicerat:

Åk2-enkäten? Den är väl inget nytt? Vi har gjort den massor av gånger!

Idag, måndagen den 27 januari är det dags igen. Då skickas länken till åk2-enkäten ut till samtliga utbildningschefer på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö, för vidare befordran till mentorer och elever. Det är ingenting revolutionerande med det, den här enkäten har gått ut till våra 2:or vartannat år så länge kollegorna och jag kan minnas….

Publicerat:

Hockeydrömmar

De allra flesta av oss kan säkert känna igen sig i veckans film. Att brinna för något som inte alla andra i omgivningen känner lika mycket för. Den här berättelsen är om Choa Choi, en kvinnlig hockeyspelare i Sydkorea, men det kunde lika väl ha handlat om en svensk cricketspelare. Nyckelordet blir normbrytande och även…

placeholder bild

Publicerat:

"Lägg mig ner på en bädd av rosor och lämna mig aldrig"

I samband med sammanslagningen av de tre biblioteken på Malmö latinskola, Mediegymnasiet och Heleneholms gymnasium skänktes ca 10 000 gallrade böcker till bokkalaset och Pappershuset i samband med Malmöfestivalen 2013.  Under några augustiveckor kunde malmöborna se dessa böcker i nya formationer runt om i staden. Lena Ansner som arbetar som lärare i Bild och form på Malmö latinskola tog även…