Publicerat:

Hur kan en död fågel vara entreprenöriellt lärande?

  Entreprenöriellt lärande handlar om att skapa verkliga värden för andra och att öppna upp skolan ut mot samhället. Att ta hand om en död fågel och ge den en värdig begravning kan vara ett sätt att skapa värde för någon annan – t.o.m. om denna är död. Det menar Martin Lackeus, doktorand på Chalmers… Läs mer

Publicerat:

IT på Värner Rydénskolan: Många droppar små ...

Den 15 januari träffades Värner Rydénskolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN. Med två stora IT-workshops i ryggen är nu pedagogernas intresse och vilja för att utveckla användningen av IT som lärande verktyg mycket stor. Tiden i skolan är begränsad. De två stora workshoptillfällena behöver kompletteras med fler och mindre insatser för att önskad effekt ska uppnås. I… Läs mer

Publicerat:

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan

Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk.… Läs mer

Publicerat:

Elevers samarbete i fokus på ASL-nätverksträffar

Är det nödvändigt att eleverna samarbetar kring textskapandet på dator? Det är svårt att få samarbetet mellan skrivparen att fungera. Några elever kan inte samarbeta alls och det finns elever som hellre skriver själva. Får eleverna skriva individuellt när de arbetar med ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL)? Ett återkommande ämne i de sex nätverksgrupperna… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Vad fick vi av erfarenhetsutbyte?

Då var det dags för oss på Sommarbäckens förskola att träffa andra pedagoger den 28 november! Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Det innebär att vuxna i förskolan också ska ges möjlighet att fortsätta utvecklas och lära. Det var precis det som hände när vi som tillhör olika referensgrupper träffades. Pedagoger på Sommarbäckens förskola… Läs mer