Det måste vara unikt för en skolbibliotekarie att samarbeta med studie- yrkesvägledaren. Toppen!
Görel Reimer