Hej!
Jag arbetar nu med min c-uppsats där min undersökning handlar om entreprenörskap i bild och slöjd. I samband med min undersökning vill jag gärna läsa magasinet När jag blir stor. Finns det möjlighet att få tag på detta?