Har du som pedagog en idé till en Öppen Digital Lärresurs? Ansökningstiden för stipendium hos Internetfonden för 2014 sträcker sig mellan den 12 augusti och 10 september. Se här: http://www.internetfonden.se/om/oppna-digitala-larresurser/