Publicerat:

Europeiska dyslexiveckan

Europeiska dyslexiveckan

Första veckan i oktober är det alltid dyslexivecka, med en rad olika arrangemang på bibliotek, skolor och t.om. köpcentra. Läs mer här.

Malmö folkhögskola

Malmö folkhögskola hus

Olle Strömbeck, IKT-pedagog Burlövs kommun, föreläste om teknik i klassrummet. Vad som händer och hur ramarna förändras och anpassas när elever får tillgång till digital teknik.

 

Olle är motståndare till tips och quick fix, men kunde på slutet ändå inte låta bli att dela med sig av några nyttigheter med nya uppdateringen av iOS 8.0.2. :) T.ex. att använda mikrofonen för att läsa in tal som omvandlas till text. (Speech to text.) (Glöm inte slå på Siri i inställningar!)

Vill du kontakta Olle kan du välja någon av följande adresser:

olle.strombeck@me.com

@olst75

facebook.com/ollestrombeck

0709 639365

slideshare.com/olst75

govote.at

 

Olle för in ett alternativt (!) begrepp för Alternativa Verktyg: Assisterande teknik. Kärt barn har många namn men det viktigaste är att de används.

Under föreläsningen får vi prova på att kommunicera via mentimeter, ett smart och lättanvänt verktyg (exit ticket) för lärare som är intresserade av att veta hur deras elever tänker och lär sig…

Läs om mentimeter här.

 

Olle börjar föreläsningen med ett historiskt perspektiv på skolutveckling och tar Sokrates (400 f Kr) som exempel.

 

”Skrivkonsten är ett hot mot människans minne.” 

 

Vidare undrar han vad som hänt om Gutenberg uppfunnit videokameran och vill med det belysa att oavsett griffeltavlor, pennor och papper eller smartboards så måste pedagogen rätta sig efter vilka förutsättningar man har att arbeta. Ibland står vi som pedagoger med otidsenliga verktyg, kartor som är falska och historieböcker som behöver revideras. Idag har vi Google Earth.

 

Unos Uno är en rapport som handlar om 1:1 satsningen, (en dator per elev). Några av framgångsfaktorerna som lyfts fram i den är att den digitala miljön måste vara likställd för alla elever, skolledares engagemang är viktigt, pengarna får inte tas från läromedelskonton och att lärares roll fortfarande är den viktigaste faktorn.

Inget kommer att förändras för att vi sätter digitala verktyg i händerna på eleverna. Det är alltid pedagogen själv som styr undervisningen och avgör hur tekniken kommer att användas.

Jfr med pennan. Den kommer aldrig att skapa bra undervisning. Du kan skriva Mein Kampf eller vackra dikter.

Hattie säger att det alltid kommer tillbaka på pedagogernas förmåga att undervisa, skapa mening och relationer.

I Burlövs kommun kommer alla elever i grundskolan nästa år att ha tillgång till ett digitalt verktyg, lärplatta. Ur läroplanen har Olle hämtat följande:

Skolan ska ansvara för att alla elever:

  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Läraren ska:

  • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande
  • ge utryme för elevens förmåga att själv skapa och använd olika uttrycksmedel
  • organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt

”Det finns inga pedagogiska appar”, säger Lena Gällhagen. Det är hur vi använder dem som gör dem pedagogiska eller ej.

 

1864 öppnade Stockholms vattenverk (Wikipedia). För dåtidens människor torde det ha varit fantastiskt att plötsligt få se vatten rinna ur en kran inne i köket, ringla ner i en ho för att sedan passera vidare ut igen. En liknande revolution fast på det digitala planet är den vi upplever nu. Intressant att lägga på minnet att iPhone kom ut 2007 och iPad 2010. För barn som är födda med dagens digitala teknik är den lika lite förvånande som vattnet i kranen för oss andra.

Såhär är det många som menar att Maslows behovspyramid ser ut idag!

På Statens Medieåd kan vi hitta mycket information om hur vi som lärare och föräldrar ska tänka kring och hantera barn och ungas nya medievanor. Här kan vi gå in i MIK (media- och informationskunnighet) rummet och se filmen Är du redo för det nya medielandskapet? Vill vi ha ännu mer information om vår nya digitala värld är ett besök i The internet in real time att rekommendera!

 

Olle berättar vidare att elever  inte mailar längre. Enda gången de mailar är när de ska återställa lösenord. :) De använder messenger eller andra direkta forum där man får svar med en gång.

 

Många har en bild av barn och skärmar där barnen är passiva konsumenter. Vi måste arbeta med produktion, samarbete och kommunikation!

Digitala skrivmaskiner, ordlistor och e-böcker är ju praktiskt, men det är inte det som är den stora skillnaden utan det är möjligheten att producera kunskap och kommunicera den som är det viktiga.

 

På Årstaskolan har man ett uttryck som man arbetar efter: Viktigt på riktigt! Där har man skapat Bibblis, ett bibliotek av böcker som elever själva har producerat. Här finns både ljudböcker och vanliga böcker som eleverna lånar och recenserar.

Värmeradio är ett exempel på Podcasts som elever själva har gjort och som låter oss utnyttja tekniken bortom skrivmaskinshorisonten.

 

Nästan till sist piggade Olle upp oss med den här: den här filmen.

Läs mer: Skolsnack Didaktik 3: Josef Sahlin, Patrik Hernwall Det multimodala vidgade textbegreppet

Caroline Liberg om det vidgade textbegreppet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.