Publicerat:

Movietalk

 

Dyslexiförbundet har tillsammans med Per Hållander, biografmaskinist från Örebro, utvecklat Movietalk,
en app som gör att man kan få textremsan på bio
uppläst via en app i sin mobiltelefon.

Man kan också få syntolkning under filmen. Många personer med nedsatt läsförmåga hinner inte läsa textremsan i den takt som den kommer och får svårt att hänga med i filmer som inte är på deras modersmål. Något för föräldrar och lärare att tänka på då deras lässvaga barn ska titta på film tillsammans med andra. Här kan man stötta med lite förförståelse eller kanske t.o.m. se filmen tillsammans innan?

Filminstitutet och Post- och telestyrelsen hade fått i uppdrag att göra bio tillgänglig för fler och nu är appen utvecklad lagom tills den nya lagen om tillgänglighet trädde ikraft. På Movietalks hemsida står det:

”En förutsättning för att MovieTalk ska fungera är att biografer har en särskild utrustning och att syntolkning och talande textremsa finns med som ljudspår på filmkopian.” 

Ju fler som frågar efter tjänsten desto större är chansen att biograferna satsar på detta, så börja fråga!

Till sommaren kommer en app som gör att man kan lyssna på textremsan när man tittar på TV hemma också. Detta projekt heter ännu så länge TV-talk.

Läs mer på Movietalk!

Läs mer på Dyslexiförbundets hemsida!

Läs mer på SVTs hemsida!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.