Gå direkt till innehållet

Publicerat:

EPA en klassiker inom Kooperativt Lärande

En av de viktigaste förutsättningarna för att en språkutveckling ska ske är att skapa meningsfull interaktion mellan eleverna. Christina Hultén och Linda Asplund och är Språk- läs och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. De menar att en viktig del i den språkutvecklande ämnesundervisningen är att eleverna ges möjlighet att interagera med varandra. För detta krävs strukturerade…

Publicerat:

Att välja strukturer för Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’. Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner. Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Strukturerna i sig själv är innehållslösa och kan användas i samtliga ämnen. När du som pedagog ska välja en struktur utgår du från det tänkta syftet…

Publicerat:

Ny skolbibliotekarie på Pedagogisk inspiration Malmö brinner för läsning och litteratur

Barbro Hallberg, ny skolbibliotekarie på Pedagogisk inspiration Malmö brinner för läsning och litteratur. Hon ser skolbibliotekarier som en självklar del av skolans verksamhet och menar att ett skolbibliotek kan vara avgörande för hur elever utvecklar sin läsning. – Man kan inte ha en skola utan ett bemannat skolbibliotek, säger hon bestämt. Som skolbibliotekarie på Pedagogisk…

Ordet "läsa" står skrivet på en whiteboard.

Publicerat:

Språkgrupper varje dag

Före sportlovet inventerade vi ettornas läsförmåga. Utifrån det, delade vi in barnen i tre språkgrupper.  Grupp 3, de barn som kommit igång ordentligt med både läsning och skrivning (23 barn) , skulle få jobba vidare med mer innehållsrika texter. Grupp 2, de barn som nyss knäckt läskoden eller var på god väg (20 barn), skulle…

Publicerat:

Vad är Cooperative Learning?

Cooperative Learning är ett begrepp som inte är helt känt i Sverige. I viss litteratur förekommer det svenska begreppet Samarbetsinlärning. Vid eventuell fördjupning av Cooperative Learning kommer ni säkert känna igen en del interaktionsmodeller och strukturer som idag förekommer inom t.ex. språkinriktad undervisning, genrepedagogik samt Bedömning för Lärande. De är hämtade från just Cooperative Learning. Med den…

Publicerat:

Ledarskap i skolans värld - föreläsningar på UR Play

Under Skolledarkonvent i nov 2014 filmades flera föreläsningar. De finns nu på UR Play. Arrangör av Skolledarkonventet var Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS. Rektors ledarskap vid skolutveckling – Edward Jensinger Med digitaliseringen som exempel talar Edward Jensinger om hur ett förändringsarbete i skolan kan genomföras och hur rektorer kan föregå med gott exempel. Edward Jensinger är…