Anne- Marie är den bästa läraren på Bulltoftaskolan.
Jag är glad att jag var hennes elev en gång i tiden :)
Hon är så mån om sina elever och vill de alltid väl :)
Det borde finnas fler lärare som är som henne :)
Hon är en riktigt bra lärare :)