placeholder bild

Publicerat:

SETT och hört

Så ska man då summera sina tankar och intryck från årets SETT-mässa. Det är imponerande att få ta del av, lyssna till och diskutera med alla dessa kollegor runtom i landet. Att få ta del av allt detta engagemang, alla visioner, all forskning, alla tips gör mig både glad och stolt över att få vara… Läs mer

Publicerat:

Drakflygning i Rio

En av de saker som är fantastiskt kul med internet är att det öppnar upp för att lära känna delar av andra länder och kulturer som inte alltid kommer fram i läroböcker eller traditionella skolfilmer. I veckans filmtips berättar unga tonåringar och äldre veteraner om hur drakflygning går till i en av Rio de Janeiros… Läs mer

Publicerat:

Tankar från SETT

”Det man kan googla ska vi inte lära ut” var ett av många intressanta ord som jag fick mig till livs på årets SETT – mässa i Stockholm. Ett annat citat var ”skolan suger”. Vad i hela världen var det då för en mässa som kommunala skattepengar gick till? Ja ännu har jag inte hunnit… Läs mer

Publicerat:

Veckans boktips

En bok om vänskap mellan tre sinsemellan rätt olika barn är veckans bok. Vero hit och dit av Katarina Kieri och med illustrationer av Helena Lunding Hultqvist, handlar om Vero, Markus och Abbe som är i 9-10-årsåldern. Abbe är den lite stökige killen, som kanske innerst inne är osäker. Markus är tystlåten och har en… Läs mer

Publicerat:

Vi skriver faktatexter - språkgrupp, 2

I vår språkgrupp är vi inte så många. Vi tränar på bokstävernas ljud och tecken, vi arbetar med att läsa enkla ord och läser och skriver gemensamma texter. Vi sjunger, läser ramsor, klipper, klistrar, spelar läggspel och arbetar med olika appar. Alla barn i gruppen får tillfälle till individuell träning, en till en, med en… Läs mer

Publicerat:

Vi skriver faktatexter - språkgrupp 3

I grupp tre har vi kommit en bit i vår skrivutveckling. I vårt förra tema om grodor, bekantade vi oss med sexfältaren i arbetet med att skriva faktatexter. Vi bestämde oss för att arbeta precis på samma sätt denna gång, förutom att föremålet nu var haren. Målpresentation. Material: Sexfältare, kladdpapper samt gula små faktaböcker. All… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Kommuner storsatsar på skolbibliotek

Ett fungerande skolbibliotek är en förutsättning för en likvärdig skola, anser vår utbildningsminister. Och liksom vår före detta utbildningsminister menar Gustav Fridolin att skolbiblioteket ska vara bemannat med kompetent personal. Allt fler kommuner tar fasta på detta och satsar för att få en likvärdig kvalitet på sina skolbibliotek. Västerås stad har tagit fram tydliga mål… Läs mer

Publicerat:

Lärare är viktiga

Minnet av en röst kan väcka känslor av glädje och tillfredsställelse, harmoni och trygghet. Likaså kan minnet av en röst väcka obehag och lust, rädsla och otrygghet. Hur vi använder rösten och vårt språk kan påverka hur andra uppfattar vad vi säger. Val av ord och tonläge kan avgöra vilken tolkning som blir resultatet. För… Läs mer