Publicerat:

Vi skriver faktatexter - språkgrupp 1

Stunden var kommen. För att kunna nivåanpassa valde vi att producera faktatexterna i respektive språkgrupp. Här kommer resultatet från språkgrupp 1. Idag hade vi dubbelpass i språkgrupperna. Under första passet förberedde vi oss genom att återigen skapa en faktatext gemensamt, på samma sätt som vi tränat tidigare i veckan. Slutmålet på tavlan. Vi tittade på… Läs mer

Publicerat:

Kan vi, kan alla

På fredag skall jag bli filmad (vet inget värre, hjälp!), det skall handla om min syn på vår skolas arbete med lärande för hållbar utveckling. Det har naturligtvis fått mig att fundera på vad vi håller på med, vad som är viktigt i vårt arbete och vad som är särskilt väsentligt som skolledare att tänka… Läs mer

Publicerat:

Viktig fakta med Cowboy Jim

Enligt läroplanen ska alla barn ges förutsättningar att ta till sig kunskap på olika sätt. Att kunna använda sig av olika strategier, så kallad studieteknik, underlättar kunskapsinhämtandet. Det finns ingen anledning att vänta med undervisning i studieteknik, anser vi. Därför börjar vi redan nu. En strategi för att komma ihåg innehållet i en text vi… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

TeachMeet med många möten

Den 25 mars sammanstrålade några grund-, gymnasie- och högskolebibliotekarier för att utbyta erfarenheter i ett Teach-/BibMeet. Malmö högskola och Pedagogisk inspiration Malmö ville på detta sätt uppmuntra det kollegiala lärandet men också dra av nytta av den breda kompetens som finns hos personalen inom de olika skolformerna. Lärande uppstår ju i möten sägs det och… Läs mer

Publicerat:

En för alla - i Kooperativt Lärande

Professor Dylan Wiliam var nyligen i Sverige och talade om Formative Assessment – Bedömning för Lärande. Wiliam är kritisk till den traditionella handuppräckningen i klassrummet. Dylan Wiliam menar att det är de elever som är snabba på att räcka upp handen som dominerar i klassrummet vid traditionell handuppräckning. Det är inte alltid de som är smartast… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Veckans boktips

– Det värsta med den här berättelsen är att, det känns som att det finns liksom, den ligger så nära… åååh… Den är helt vidrig! Så kan jag säga. Men jag tycker att alla bör läsa den. Görel Reimer har läst Avblattefieringsprocessen av Zulmir Bečević. Boken handlar om Alen, som blir placerad i ett program för att… Läs mer