Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Alexandra Allard - Internationalisering i skolan - hur och varför?

Alexandra Allard – internationell samordnare på Värnhemsskolan – berättar om internationaliseringsarbete i skolan som ett sätt att främja det kreativa lärandet och verka mot fördomar och främja tolerans, med utgångspunkt ur Ken Robinssons tal – How schools kill creativity. Vidare ges en inblick i EU-politiska mål och direktiv och FN:s rekommendationer för internationaliseringsarbete i utbildningssystem…

Publicerat:

Nytt avtal mellan Malmö stads skolor och Google godkänt

Grundskolenämnden har upprättat ett nytt avtal för molntjänsten Google Apps for Education i Malmö stads skolor. Förvaltningsrätten i Stockholm har upphävt Datainspektionens föreläggande för det tidigare avtalet. Datainspektionen har tidigare kritiserat grundskolenämndens avtal med Google eftersom avtalet inte uppfyllde kraven i personuppgiftslagen (PuL). Google har anpassat sig efter rådande EU-lagstiftning och formulerat ett nytt avtal…

Publicerat:

Ett förlorat ägg

Veckans animerade kortfilm berättar om polisen Nips, som tillsammans med sin kollega Porkington tar sig an uppgiften att hitta ett kidnappat gåsägg. Engelskan är enkel och lätt att lyssna på och så den är tillgänglig för alla. Bilderna är lekfulla och valet att berätta i form av levande tidningssidor knyter ihop de olika delarna på…

Publicerat:

Ylva och Camilla - Inkluderande arbetssätt för elever med språkstörning

Ylva Dalsenius och Camilla Palmquist arbetar med en liten grupp elever på Kryddgårdskolan. Ylva är pedagog och Camilla logoped och i gruppen finns bland annat barn med språkstörning. Tillsammans arbetar de på ett inkluderande och språkutvecklande sätt för att eleverna ska utvecklas och nå kunskapsmålen. På sin föreläsning den 29/9 berättar de om sitt arbete….

Publicerat:

Apelgårdselever hos SEA U och Malmö Museer

Eftersom våra elever i årskurs 9 kommit på en hedrande delad fjärdeplats i finalen under InnoCarnival i november 2014 var det torsdagen den 4/6 2015 dags att ta emot vinsten. Vi åkte buss till centralen och promenerade bort till Kommendanthuset vid Malmö Museer där SEA U håller till numera och träffade Micke, Ulf, Ulrika och…

Publicerat:

Kom-i-gång med ASL, del 4 - kurs vt15

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Del 1. Teknik samt logistik och teknisk handhavande. Del 2. Grunden för ASL och barns tidiga skriv- och läslärande. Del 3. Organisation av ASL-arbetet Del…

Publicerat:

Bonnie Stewart – Networked teaching: Identities & presence

Dr. Bonnie Stewart är utbildare och forskare på sociala medier. Hennes arbete undersöker skärningspunkterna där kunskap, teknik och identitet möts. När Stewart pratar på Pedagog Malmö Live i höst kommer hon att diskutera hur lärare kan använda sociala medieplattformar för att skapa en kreativ och utvecklande lärandemiljö tillsammans med sina elever. Bonnie Stewarts föreläsningar den…