Gå direkt till innehållet

Annie Bergh – Kom igång med internationellt samarbete – eTwinning

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Annie Bergh hälsar välkommen till en spännande workshop som öppnar upp våra klassrum och släpper in världen i vår vardag. Du får information kring vad eTwinning är, hur du registrerar dig/hittar kollegor över hela Europa/genomför projekt och inte minst hur du på olika sätt kan få fortbildning kring IT och dess implementering i ditt dagliga…

Slavhandelns spår lever kvar – TEDEd2

Publicerat: Skribent: Tobias Sonestedt

Det finns få historiska avgrunder som är djupare än den handel med människor som förekom mellan Afrika och Amerika från 1500-talet fram till mitten av 1800-talet. Veckans film förklarar hur slavhandeln startade och vilka konsekvenser den fick och hur Afrika fortfarande påverkas av den. Just för att konsekvenserna syns idag både i Afrika och USA,…

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd, kurser och konferenser, läromedelsutveckling, bidrag, forskning och utveckling samt specialskolor. Vi kommer bl.a. att prata om en tillgänglig lärmiljö, råd och stöd samt diskrimineringslagen. En likvärdig utbildning för alla –…

Karin & Maria – MIK för pedagoger och bibliotekarier

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Karin Ahlstedt och Maria Lindroth är biblioteksutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö och handleder ”MIK för mig” – ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Workshopen riktar sig till lärare och skolbibliotekspersonal. Diskutera och reflektera med kollegor kring frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går…

Gunilla Mellhammar – Mattestigen i Torup

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Mattestigen Gunilla Mellhammar. Mattestigen i Bokskogen inbjuder till ett lustfyllt lärande med möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Detta kan bidra till att elever utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Aktiviteterna skapar kreativitet och är reflekterande och problemlösande. Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö…

Den återvändande vagabonden

Publicerat: Skribent: Anna W Gustafson

Varje sommar har ett tema. För mig är det så. Sedan jag återvände till skolvärlden och fick tillbaka den lite längre sommarledigheten har det blivit allt tydligare. Mitt tema för sommaren 2015 faller sig ganska naturligt efter en rad händelser under våren och försommaren. Just att återvända, men med en helt ny överblick. Som en gigantisk…

Verklighetens Christopher Columbus – TEDEd1

Publicerat: Skribent: Tobias Sonestedt

De närmsta veckorna kommer Filmkrönikan att presentera korta filmer från TED-Ed, vilka presenterar ett intressant ämne på några minuter. Den första filmen presenterar Christopher Columbus utifrån ett mer modernt perspektiv där han inte längre hyllas som upptäckaren av Amerika. Efter denna film bör alla ifrågasätta varför Columbus-day fortfarande firas i flera amerikanska stater. Se filmen…

Anders Holmgren – Bedömning för lärande

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Anders Holmgren är pedagogisk processledare på Lin Education och kommer senast från ett uppdrag som utvecklingsledare i Borås stad och brinner för att alla ska få en bra möjlighet att lyckas. I en verksamhet som är bra på att följa upp vad eleverna kan och bygger förtroendefulla relationer, utvecklas och lär barnen mer. Anders är…