[…] Dock: det som gav mig allra mest i min gärning som bildlärare var föreläsningen med Katarina Svenning (lärare i moderns språk) om hur man kan jobba ämnesövergripande med serier. Här fick jag en kick i ämnesövergripande samarbete och ett alternativt sätt att jobba med viktiga frågor. Mer om Katarina: Pedagog.malmo.se/ […]