Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Verklighetens Christopher Columbus – TEDEd1

De närmsta veckorna kommer Filmkrönikan att presentera korta filmer från TED-Ed, vilka presenterar ett intressant ämne på några minuter. Den första filmen presenterar Christopher Columbus utifrån ett mer modernt perspektiv där han inte längre hyllas som upptäckaren av Amerika. Efter denna film bör alla ifrågasätta varför Columbus-day fortfarande firas i flera amerikanska stater. Se filmen…

Publicerat:

Anders Holmgren – Bedömning för lärande

Anders Holmgren är pedagogisk processledare på Lin Education och kommer senast från ett uppdrag som utvecklingsledare i Borås stad och brinner för att alla ska få en bra möjlighet att lyckas. I en verksamhet som är bra på att följa upp vad eleverna kan och bygger förtroendefulla relationer, utvecklas och lär barnen mer. Anders är…

Publicerat:

Linda Freij – Entreprenöriellt lärande

En entreprenöriell lärprocess beskrivs ofta i termer av ”learning by doing”, ”trial and error” eller som ett problembaserat-­‐ och erfarenhetslärande. Detta kan sammanfattas som ett handlingsorienterat lärande. Ibland säger man även att det handlar om att tänka utanför boxen. Våga våga! Med detta utomordentliga pedagogiska verktyg har vi på restaurang och livsmedelsprogrammet arbetat en längre…

Publicerat:

Eva Sjöholm – Arbeta formativt i hem- och konsumentkunskap

Hur kan man lägga upp undervisningen utifrån kunskapskraven och förmågorna i vårt ämne? Hur kan man hitta ”tid i tiden”? Tips och diskussion om planering, återkoppling och bedömning. Denna workshop vänder sig till de lärare i hem- och konsumentkunskap som vill träffa kollegor från andra skolor. Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går…

Publicerat:

Marie Sjöblom – Att få elever att prata matematik med varandra

Marie Sjöblom diskuterar hur vi kan få elever att bli aktiva deltagare i matematiska samtal. I den här föreläsningen berättar jag om ett klassrumsnära forskningsprojekt där olika verktyg togs fram för att få igång elev-elev-interaktionen kring problemlösning i ett flerspråkigt matematikklassrum. Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går av stapeln den 29 september…