Gå direkt till innehållet
Björn Reisnert sätter upp post itlappar på väggen.

Publicerat:

Kick off på MIG i språkutveckling

En mix av språkutvecklande arbetssätt och IKT. Det hoppas Malmö idrottsgymnasium (MIG) ska bli en framgångsrik väg för att ge eleverna mer stöd i ämnesundervisningen. Två nya förstelärare, Åsa Falk som tar över efter Per Strand, och Mia Federley Asenov samt Anders Karlsson, lektor med inriktning IKT, ska driva det spännande arbetet tillsammans med ämnesgrupperna på skolan….

Former vikta av papper.

Publicerat:

Språkutvecklande arbetssätt i matematik - Matematiklyftet för lärare i åk 1-9

Språk i matematik är en ny modul inom Matematiklyftet och byggs upp kring tre grundprinciper för ett språkutvecklande arbetssätt i matematik. Den första principen innebär att matematikinnehållet görs begripligt genom att det sätts i sammanhang som eleverna kan relatera till. Den andra är att främja aktiv språkanvändning både muntligt och skriftligt i matematikundervisningen. Den tredje…

Publicerat:

Träd i tiden

Steven Lane är hantverkare med sin bas i Nya Zeeland. Det han skapar utgår främst från trä som han samlar längs kusten efter att naturen har bearbetat det. Denna korta film visar på hur det som lätt kan betraktas som obrukbart faktiskt kan få vara med igen. Steven gör allt från hörlurar till glasögon från…

Publicerat:

Pedagog Malmö Live! Öppet för alla!

Den 29 september genomför Malmö stads skolförvaltningar en gemensam fortbildningsdag – Pedagog Malmö Live! Planering och organisation sköts av Pedagogisk Inspiration Malmö. Detta är en dag i det kollegiala lärandets tecken med ett brett utbud av olika workshoppar och föreläsningar. Nu öppnar vi upp anmälningssidan för alla och för att inte glömma bort att “Sharing…

placeholder bild

Publicerat:

På (cykel)spåret för att besöka skolbibliotek

”Vi är på väg till en skola som blandar högt och lågt. Halvvägs till vår destination passerar vi huset där folkhemmets grundare växte upp. Fosie Västra Folkskola hette skolan när den invigdes 1923. Byggnaden där biblioteket ligger är dock betydligt yngre än så. På idrottsplatsen intill spelade Gud boll innan han blev himmelsblå. Vi ska…

Publicerat:

Nytt inspirationsmaterial om naturvetenskap i förskolan

– Det går inte att tvinga barn att lära sig, men om små barn tycker att det är kul att lära sig finns det inga begränsningar. Detta gäller allt lärande och inte minst lärande om naturvetenskap, skriver Bo Lindvall på Malmö Naturskola i förordet till ett nytt inspirationsmaterial om naturvetenskap i förskolan, ”Bland gråsuggor och geggamoja”….

Publicerat:

Matematikföreläsning utbytt

Föreläsningen ”Vårt nya upplägg av matematikundervisningen i åk 7-9” utgår och ersätts med den under förmiddagen redan fullbokade ”Arbeta med barnkonventionen i SV/SVA och SO”. Så ni som inte fick chansen att boka in er till Melanie och Cissi får här ytterligare en. Pedagog Malmö Live välkomnar Mélanie Piedoie och Cissi Andersson på Möllevångsskolan, som…

Publicerat:

Matematik – upptäckt eller uppfinning? – TEDEd6

Veckans fråga har följt mänskligheten i många tusen år och den har inget definitivt svar. När du har sett filmen  får du själv avgöra vad som är mest troligt. Hursomhelst är det inte enkelt. De tankar som diskuteras kräver reflektion för att kunna bearbetas, men de är sannolikt ett bra bränsle till spännande samtal i klassrummet….