Hej! Tacksam för att få del av en inifrånskildring av en skolledares situation och många kloka tankar. Delar helt dina åtgärdsförslag. Möjligen är jag lite tveksam till att ge en ny Björklund mera makt över skolan. Men att det skulle gå så illa får vi väl inte hoppas. Vänligen. Per Acke