Publicerat:

Malmös grundskolor får verktyg till alla

Läs- och skrivutvecklande verktyg åt alla!

 

I augusti/september 2015 har  Pedagogisk Inspiration tillsammans med MV-Nordic genomfört 5 utbildningstillfällen gällande det nya avtal som tecknats. Malmös samtliga 75 skolor har fått skicka 2 representanter till respektive utbildningsområdes träff. Information om detta har gått ut till alla stadens skolledare. Deltagandet har sett ut enligt följande:

Söder

15 anmälda

Väster

36 anmälda

Innerstaden

27 anmälda

Norr

14 anmälda

Öster

15 anmälda

Flera skolor har inte skickat någon alls vilket gör mig orolig för att eleverna på vissa skolor får veta att de har ständig tillgång till läs- och skrivstöd medan de på andra inte får kännedom om detta. Detta i en stad där Likvärdighet och Måluppfyllelse är två av våra glödheta ledord… Vi måste hjälpas åt att sprida informationen! 

Nu till anteckningarna från mötet som jag lovat. Lathundar och mer information hittar du på MV-Nordics hemsida

Grundskoleförvaltningens avtal med MV-Nordic omfattar olika program och appar beroende på vilken enhet du använder. Alla syftar till att ge läs- och skrivstöd till ALLA elever som önskar det. Inga funktionsnedsättningar behövs. För de yngsta fungerar CD-ord och IntoWords som talande tangentbord och för de äldsta kan plug-in versionen av IntoWords utveckla och vara ett stöd vid såväl andraspråksinlärning som tredje- och fjärdespråksinlärning. Tillsammans med plug-in versionen av Googe Översätt kan barn snabbt navigera på hemsidor på ett 50-tal språk och få dem översatta och upplästa!

På PC

För att få in programmet CD-ord i en PC beställer man det via IT-kompassen. Tänk på att även beställa de röster du önskar, annars får du bara några stycken. I CD-ord har du olika menyer och val. Du kan ställa in hur du vill att uppläsningen ska ske, efter varje bokstav (bokstavsljud eller bokstavsnamn), efter varje ord, efter varje mening, hel sida. Du kan välja olika röster beroende på språk och syfte med uppläsningen och även ställa in hastigheten. Glöm inte att klicka på OK längst ner efter inställningar. Ibland, vid vissa skärmupplösningar ser man nästan inte knappen längst ner. I CD-ord kan man även få ordprediktionshjälp vilket ju även blir en stavningshjälp eftersom man kan lyssna på ordet och få respons direkt på om det var ordet man menade. Om ordet inte dyker upp har man förmodligen stavat det fel. Här slipper eleven sitta och stava fel flera gånger och befästa den felaktiga stavningen innan den ska rätta. På mer avancerade nivåer kan det ev. behövas ett ytterligare stavningsprogram.

Om man vill kan man spara en text som enbart ljudfil till t.ex. synskadade elever.

En annan finess i CD-ord är ordboken. Eleverna kan snabbt slå upp ord med hjälp av programmet.

Man kan ställa in profiler i CD-ord om man använder det på olika språk, t.ex. Då sparas de val och inställningar man gjort och man kan snabbt hämta fram dem igen. Läs mer här.

I Google Chrome webbläsare

Det råder lite begreppsförvirring ibland. En Chromebook är en enkel dator med webbläsaren Chrome inställerad. När man säger Google Chrome menar man Googles webbläsare Chrome (istället för Explorer, Firefox eller någon annan). Denna webbläsare har på senare år utvecklats att även den kunna hantera olika applikationer, appar. Dem hämtar man i WebsStore, som man hittar om man klickar på de 9 färgglada rutorna längst uppe i vänstra hörnet. Dock bör appen IntoWords redan ligga i adressfältet på alla inom Malmö Stads Grundskola. Den ser ut så här:

Klicka en gång på appen. Då kommer en liten gul lampa att lysa på den för att visa att den är aktiv och en liten list kommer fram uppe i vänsterhörnet. Längst till vänster klickar du på Logga in. Välj MV-Login. Hitta din skola och logga in med de uppgifter du fått på din @skola.malmo.se adress. Alla elever och all personal inom Grundskoleförvaltningen har fått ett mail med dessa uppgifter. Nu är appen klar att användas. Text kan bli uppläst på flera olika språk, de 6 senast använda kommer att ligga i den första menyn som rullar ut när du klickar på flaggan. Övriga språk och röster når du genom att klicka på Mer längst ner. Appen fungerar i alla fönster som är öppna, d.v.s. i Google Document, webbsidor m.m. Vill man ha PDF:er upplästa måste man spara ner dem. Det innebär att en elev med japanska som modersmål kan få nyheter på japanska upplästa för sig. För pedagogen som undrar vad eleven läser ger en enkel knapptryckning på Google Översätt appen möjlighet att ta del av samma nyheter på svenska. Och, nej, den översätter inte perfekt men gott nog…

Du kan ställa in läshastigheten och hur uppläsningen ska ske. Även här kan du använda uppläsningsstrategin bokstavsljud och få ett talande tangentbord. Bra vid läsinlärning. Välj skrivstöd (ordprediktion och kanske till och med ordförslag) om det behövs. Ordboksappen som ligger inne i listen är inget vi har handlat upp så den kan du inte använda. Läs mer här.

I iPad

IntoWords iPad är en app som du hämtar som vanligt i App-Store. Första gången du ska logga in ska du använda Skola och logga in med ditt skol-id. Till skillnad från plug-inversionen behöver du endast logga in en enda gång på iPaden. Funktionerna i appen är beskrivna i orangea pratbubblor när man startar appen. Det går även att få dessa menyer upplästa om man vill, annars stänger man ner dem på den svarta cirkeln med ett vitt kryss. Här kan man även välja att inte se menyerna vid start. Du kan få text uppläst på olika språk, fler kommer under hösten, i olika hastigheter och med olika strategier. Även här kan du få uppläsning med bokstavsljud, s.k. talande tangentbord. Med den här appen kan du även skanna in texter, få dem OCR behandlade och upplästa, eller skicka iväg dem. Du kan även redigera i dokumentet. Ordprediktionen ligger som en list längst ner och kan enkelt stängas av. Det finns ett jokertecken som kan använas då man vet att man är osäker på stavningen, och en fyrkantstagg då man är säker på slutet. Prova att skriva *oklad# och du får förslaget Choklad!

Läs mer här.

Till sist det lilla IntoWordsPocket som låter dig skriva med stöd och lyssna på olika språk. Du kan skriva sms, inlägg m.m. och skicka iväg direkt från appen.Läs mer här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.