Annars finns ju en Malmö koppling i ämnet genom ”Målmedvetet lärarskap – att arbeta med mätbara och omätbara mål i skolan” av Igor Ardoris i Malmö, som används av många skolor i Sverige för att stärka lärares ledarskap och arbete för nå både resultat och processmål i skolan.