Läs även Ulrika Burmans blogginlägg på Pedagog Malmö: https://pedagog.malmo.se/2015/10/19/skolledarkonferens-med-digital-fordjupning/